computer programers quotes n jokes

computer programers jokes

A guy is standing on the corner of the street smoking one cigarette after another. A lady walking by notices him and says
“Hey, don’t you know that those things can kill you? I mean, didn’t you see the giant warning on the box?!”
“That’s OK” says the guy, puffing casually “I’m a computer programmer”
“So? What’s that got to do with anything?”
“We don’t care about warnings. We only care about errors.”

---------------------------------------------

Programming languages are like cars

Assembler: A formula I race car. Very fast but difficult to drive and maintain.

Java: All-terrain very slow vehicle.

C++: A black Firebird, the all macho car. Comes with optional seatbelt (lint) and optional fuzz buster (escape to assembler).

COBOL: A delivery van. It’s bulky and ugly but it does the work.

FORTRAN II: A Model T Ford. Once it was the king of the road.

FORTRAN IV: A Model A Ford.

FORTRAN 77: a six-cylinder Ford Fairlane with standard transmission and no seat belts.

APL: A double-decker bus. It takes rows and columns of passengers to the same place all at the same time but it drives only in reverse and is instrumented in Greek.

Ada: An army-green Mercedes-Benz staff car. Power steering, power brakes, and automatic transmission are standard. No other colors or options are available. If it’s good enough for generals, it’s good enough for you.

lesson for life in marathi good thaught

Hey checkout cool marathi quotes on life.

Holi Messages sms quotes hindi english

Hey check out fresh new holi messages and sms,

 • Pyar ke rang se bharo pichkari,
  sneh ke rang do duniya sari,
  ye rang na jane koi jaat na koi boli,
  aapko mubarak ho aapno ki holi.

 • Wishing you and your family a very bright,colourful and joyful holi.
  With love and best wishes
 • Holi is the time to develop understanding and love for each other.
  Here, is a platform for you all to renew your friendship and to express
  heartiest love by scribbling a beautiful Holi message for loved ones.

 • May you have the most blessed holi festival than you ever had.
  May it be full of fun,joy and love.
  May you be as colorful as the festival itself or even more.
  Lets all have lots of fun.
 • 'Bright colors, water balloons, lavish gujiyas and melodious songs' are the ingredients of perfect Holi. Wish you a very happy and wonderful Holi.
 • Holi is the time to develop understanding and love for each other. Here, is a platform for you all to renew your friendship and to express heartiest love by scribbling a beautiful Holi message for loved ones.
 • A true and caring relation doesn't have to speak loud, a soft sms is just enough to express the heartiest feelings. Enjoy the festival of Holi with lots of fun.
 • Fulo Ne Khilna Chhod Diya
  Taro Ne Chamkna Chhod Diya
  Holi Me Baki Hai 2 Din
  Fir Aapne Abhi Se Nahana Q Chhod Diya.
  Happy Holi

Must read - marathi prem kavita

वाचुन बघाच ….If you really love some one.....!
तुझ्या रुपात मन कैद माझे झाले.
तो कविता वाचत होता.
"गप रे" ति वैतगली होति.
जरा सिरीयस बन. २ वर्षे झालीत..
बाबा मागे लागलेत लग्नासाठी..


माझा हो कळव.. तो हसत म्हणाला..
अन काय कळवणार? तुला ना नोकरी,
ना काहि व्यवसाय. अरे लग्न म्हणजे गंमत नाहि.
अग गंमतच आहे. लग्न म्हणजे सहजिवन, प्रेम,
एक मेकात आडकण.लग्न म्हणजे संलग्न.


वेडा आहेस. अरे लग्न म्हणजे संसार,
म्हणजे घर, दुध, किराणा, मुल, म्हणजे पैसा..ति म्हणाली
हातात हात तुझा, अन तुझी साथ. पैसा येइल. येतो. तो म्हणाला
पैसा म्हणजे परसातल प्राजक्ताच झाड नाहि.
हालवल कि फुलांनी आंगण भरुन जात..तिन फटकारल..


अग पण, तो बोलायच्या आतच ति म्हणाली..
पैसा कि प्रेम हा वाद विवाद कालबाह्य आहे..
प्रेमाच्या जागी प्रेम आहे, अन पैसा त्याच्या जागि.
तु मल खुप आवडतोस.. पण तु मला विचार करुन निर्णय दे.
तिन अल्टिमेटम दिला..


१५ ऑगस्ट चा दिवस होता आज खिशात पैसे होते.
दिवस तिच्या बरोबर मजेत घालवायचा होता.
त्यान तिला फोन केला.बर झाल, फोन केलास,
मला पण तुझ्याशी बोलायच आहे.ति म्हणाली.
नो प्रोब्लेम.. ताज मधे भेटु. काय?.. ति उडालीच.


ताज च्या थंडगार वातावरणात, ति सुखावलि होति.
मग काय ठरल?.तिन विषयाला हात घातला.
तो बोलतच नव्हता. मी थांबु शकत नाहि.
हि आपली शेवटची भेट.. तिच्या बोलण्याला धार होति..


तो आतुन तुटत चालला होता..प्लिज..
अरे प्लिज काय? सारच कठीण आहे.ति म्हणाली.
मी निघते? ..प्लीज थांब, मला एक संधी दे..तो म्हणाला.
तु फक्त एक वर्ष दे मला, तुल पाहिजे तेवढा पैसा देतो…तो म्हणाला.


ति खळखळुन हसली." वेडा रे"अरे पैसा म्हणजे?…
आय नो.. त्यान वाक्य तोडल."किति पैसे लागतात संसाराला?
लाखो रुपये ति म्हणाली..ठीक आहे. एक डिल.तो म्हणाला.
आपण पुढच्या १५ ऑगस्ट ला आपण इथच, ताज मधे,संध्याकाळी. ७ ला भेटु.
अन काय करु..तिन विचारल..
मी त्या दिवशी तुझ्या पायावर ७५ लाख रुपये ओतिल…तुला संसारा साठी.


त्या चित्रपटांत हिरो हिरॉइन ला नोटांनी अंघोळ घालतो तशी.अंघोळ घालीन…
तो हसत म्हणाला."मॅड आहेस." पण म्हणुनच तु मला आवडतो.ति..
पण वचन दे, वाट पहाशील म्हणुन.. तो म्हणाला.
ठिक आहे, पण ७५ रुपये तरी आणशील अस वाटत नाहि. ति हासली. …..
continue…..
ठिक आहे, पण ७५ रुपये तरी आणशील अस वाटत नाहि. ति हासली.


१५ ऑगस्ट.. तो तिचि ६ वाज ल्या पासुनच वाट पहात होता.
तेच टेबल होत, मागच्या वर्षीच, ति ये‌इल? तो अस्वस्थ होता
७ वाजायला आले होते, अन तेवढ्यात ति आत येताना दिसली.
तिच्याशी नजरानजर होतच त्यान हात हलवला.
हाश हूश करत ति समोरच्या खुर्चीवर बसली.


कशी आहेस? फार गरम होत आहे. पहिल पाणी पिते.
म्हणत उठुन ति त्याच्या समोरच्या ग्लास घ्यायल वाकली.
ति वाकली असताना, त्याला ब्ला‌उज मधे लपवलेल्या मंगळसुत्रचा पदर दिसला.
अग मी मागवतो म्हणेपर्यंत तिन ग्लास तोंन्डाला लावला होता.


अरे फार पाणी पाणी झाल होत.. हं आता बोल.
काय बोलु? तुच सांग. तिच्याकड बघत तो म्हणाला.
मग काय? कुठे आहे ७५ लाख? ति हसत म्हणाली..
त्याचा चेहेरा पड्ला होता., नाहि जमल, तु म्हणालीच तेच खर.
७५ लाख काय ७५ रु जमले नाहि. पैसा मिळवण कठिण आहे..


जा‌उ देत, मला माहित होत, ति समजावणीच्या स्वरांत म्हणाली.
मल पण तसच वाटत होते. पण म्ह्टल तुला शब्द दिला होता…
तो बघत होता..अजुन काय? पडलेल्या चेहे~यानि तो म्हणाला.
सांगु ति म्हणालि.. अरे माझ लग्न झाल, घरचे मागे लगलेच होते.
तो बॅन्केत आहे, १ बेडरुम च घर आहे… तुझ अस.. ति म्हणाली. सॉरी..


तुझ खर आहे., तु ठीकच केल, माझ्याबरोबर…. वायाच गेल असत.
तो म्हणाला.. ठीक आहे. मी निघते, तुला आता अस भेटण बर नाहि…ति.
बरोबर आहे. निघते.. ति म्हणाली.. तो तिच्या पाठमो~या आकृति कडे बघत होता..


तो बराच वेळ तो बसुन होता. सार संपल होत.
रुम च्या नोकरानि टॅक्सीत सामान भरल..
सर कुठे? टॅक्सी ड्रायव्हर ने विचारले.
सहारा एयर पोर्ट. ईंटर नॅशनल टर्मीनल.
टॅक्सी वेगात चालली होति,
गार हवेच्या सपक्यान डोक शांत होत होत.
विमान तळावर टॅक्सी थांबली,
त्यान ट्रॉलीत लगेज भरल.व भाड देवुन तो निघाला,


सर,टॅक्सी ड्रायव्हर ने हाक मारली,
सर, तुमची बॅग राहिली आहे,
त्यान टॅक्सी ड्रायव्हर कड बघितल, अन म्हणाला
बॅग तुला राहु देत, त्यात ७५ लाख रुपये आहेत.
नाहितरी, मला आता त्याचा काहिच उपयोग नाहि,


ड्रायव्हर बराच वेळ त्याच्या पाठमो~या आकृति कडे बघत होता


--
--
तू इथून दूर गेल्यानंतर,
अनेक वाटा माज्या आहेत,
पण पावला पावलावर
आठवणी मात्र तुज्याच आहेत....


I dont have words to express my feelings, because I cant write anything more than this. I hope all readers will like this and will trust there partners.

Wonderfully described definitions - funny quotes

Check out funny quotes below,

CIGARETTE:
A pinch of tobacco
rolled in paper
with fire at one end
and a fool at the other!

MARRIAGE:
It's an agreement
wherein
a man loses his bachelor degree
and a woman gains her master

LECTURE:
An art of transmitting Information
from the notes of the lecturer
to the notes of students
without passing through the minds
of either

CONFERENCE:
The confusion of one man
multiplied by the
number present

COMPROMISE:
The art of dividing
a cake in such a way that
everybody believes
he got the biggest piece

TEARS:
The hydraulic force by which
masculine will power is
defeated by feminine water-power!

DICTIONARY:
A place where divorce comes
before marriage

CONFERENCE ROOM:
A place where everybody talks,
nobody listens
and everybody disagrees later on

ECSTASY:
A feeling when you feel
you are going to feel
a feeling
you have never felt before

SMILE:
A curve
that can set
a lot of things straight!

OFFICE:
A place
where you can relax
after your strenuous
home life

YAWN:
The only time
when some married men
ever get to open
their mouth

ETC:
A sign
to make others believe
that you know
more than
you actually do

COMMITTEE:
Individuals
who can do
nothing individually
and sit to decide
that nothing can be done
together

EXPERIENCE:
The name
men give
to their
Mistakes

ATOM BOMB:
An invention
to bring an end
to all
inventions

PHILOSOPHER:
A fool
who torments himself
during life,
to be spoken of
when dead

DIPLOMAT:
A person
who tells you
to go to hell
in such a way
that you actually look forward
to the trip

OPPORTUNIST:
A person
who starts taking bath
if he
accidentally falls
into a river

OPTIMIST:
A person
who while falling
from EIFFEL TOWER
says in midway
"SEE I AM NOT INJURED YET!"

PESSIMIST:
A person
who says that
O is the last letter
in ZERO,
Instead of the first letter
in OPPORTUNITY

MISER:
A person
who lives poor
so that
he can die RICH!

FATHER:
A banker
provided by
nature

CRIMINAL:
A guy
no different
from the other,
unless he gets caught

BOSS:
Someone
who is early
when you are late
and late
when you are early

POLITICIAN:
One who
shakes your hand
before elections
and your Confidence
Later

DOCTOR:
A person
who kills
your ills
by pills,
and kills you
by his bills!


Life's Great Enjoy it!!!!!!!!

puneri patya nlatest version - have funnnn

पुन्हा एकदा पुणेरी नवीन पाट्या जीव सांभाळून शोधून काढल्या आहेत......आस्वाद घ्यावा द्यावाफुकट आहेत

If you want to view more puneri patya, then click more link. -> more..,

SHARE