cool new funny marathi jokes for jokes adda lovers

एकदा रजनीकांत ने ठरवले कि त्याच्या ब'डे चि पार्टी सर्व लोकांना द्यायची म्हणून त्याने एक पार्टी आयोजित केली
त्या पार्टी ला हजारो ,लाखो लोक येतात
.
.
.
.
.
.
.
त्या पार्टी ला आज "कुंभ मेळा" या नावाने ओळखले जाते :P :P

_______________________________________________________

हा कसाब आहे ...................
(-.-)
/█\
.||_
ह्याला किती गोळ्या माराव्याश्या वाटतात?

_______________________________________________________

सरदार (आपल्या मुलाला): अरे बाळा तुझा रिझल्ट लागला की नाही.

मुलगा : अहो पप्पा, मला या वर्गात अजून २-३ वर्ष बसावं लागणार आहे.

सरदार : २ वर्ष लागू देत नाही तर ३ वर्ष लागू देत, माझी काही हरकत नाही बेटा. पण फेल मात्र व्हायचं नाही बरं.

_______________________________________________________

बाई : चम्प्या, तुला शाळेत यायला उशीर का झाला?
चम्प्या : बाई मी मेलेल्या माणसाला पळताना पाहिलं..
बाई : काय??? हे कसं शक्य आहे???
चम्प्या : खरंच बाई.. तुमचा विश्वास बसत नसेल तर चिंगीला विचारा.. तिला सुद्धा उशीर होत होता.. आम्ही दोघेही पळत होतो अन पळता पळता पाहिलं कि रस्त्यात एक माणूस मेलेला होता..

_______________________________________________________

शिक्षक:कोणता पक्षी सर्वात जोरात उडतो???

मुलगा:हत्ती

शिक्षक(चिडून):मुर्खा काही पण काय बोलतोस,तुझे वडील काय करतात????

मुलगा:छोटा राजनच्या टोळीत शार्प शुटर आहेत !!!!

शिक्षक:अरे मग आधी नाही कां सांगायचे “हत्ती” हे उत्तर अगदी बरोबर आहे

0 comments:

SHARE