good Marathi SMS jokes messages letters

-------------------------------------------------------------------------
Enjoy SMSing in marathi - here are some good marathi jokes n SMS for your friends. Have fun...

जसा मच्छर मारून तू शिकारी बनणार नाहीस
...
तसाच १०-१२ एसेमेस फॉरवर्ड केल्याने तू भिकारी बनणार नाहीस!!!

-------------------------------------------------------------------------

तू झाडावर चढू शकतोस का ?

संजीवनी आणू शकतोस का ?

छाती फाडून राम-सीता दाखवू शकतोस का?

नाही ना ?

... अरे वेड्या , फक्त माकडासारखं तोंड असल्यानं कुणी हनुमान होत नाही!!!!

-------------------------------------------------------------------------

आपत्तींची मालिका

२००२ : दहशतवाद

२००३ : पूर

२००४ : त्सुनामी

२००५ : भूकंप

२००६ : जलप्रलय

आणि आता

२००७ : आप का सुरूर!!!
-------------------------------------------------------------------------

आपली चूक असताना जो माफी मागतो , तो प्रामाणिक असतो.

आपली चूक आहे की नाही , याची खात्री नसतानाही जो माफी मागतो, तो शहाणा असतो.

आपली चूक नसतानाही जो माफी मागतो, तो नवरा असतो!!!

-------------------------------------------------------------------------

एका झाडावर पाच पक्षी बसलेले असतात.

तिथे एक शिकारी येतो आणि गोळी झाडतो.

एका पक्ष्याला गोळी लागते. तो खाली कोसळतो.

गोळीबाराने घाबरून तीन पक्षी उडून जातात.

एक पक्षी मात्र झाडावर तसाच बसून राहतो...

... का?

...

अंगात मस्ती , दुसरं काय ?
-------------------------------------------------------------------------

घर घ्यावं ' पाहून'!

नवं घर घेताना तुमच्या इस्टेट एजंटकडून कधीही कानी पडू नयेत, अशी काही विधानं...

छे छे! तुम्हाला कुणीतरी चुकीची माहिती दिलीये. तुमच्या बिल्डिंगचा फक्त मागचा भागच एका दफनभूमीवर उभारलाय!

...........................................................................

अहो , एका बाथरूमच्या फ्लशमधून पाण्याऐवजी रक्ताचा फवारा येतो , इतक्या फुटकळ कारणासाठी हे घर भुतानं झपाटलेलं ठरवणार तुम्ही?!!!

..................................................................................

हे पाहा! तुमच्या आधीच्या भाडेकरूनं अगदी स्पष्टपणे सांगितलंय की या घरातल्या माशा चावल्यावर फक्त दोन दोन इंचाचे फोड येतात. पू होऊन ते फुटतात चार दिवसांत. पण, त्या विषारी नाहीयेत अजिबात!

........................................................................................................................

अहो , मृत्यू प्रत्येक घरात होतो , या घरातही झाला. आणि सरकारी वकील तो खून होता , असं सिद्ध नाही करू शकले कोर्टात!

... आणि हो, तुमच्या शेजारीच हिमेश रेशमियाची म्युझिक रूम आहे!!!
-------------------------------------------------------------------------

Good marathi quotes | More marathi jokes and SMS

SHARE